Syyskokouksen päätöksiä

Kunto-Pirkat ry:n syyskokous pidettiin 20.11.2022 Ratinan Stadionin kahviossa sääntömääräisin pykälin. 

Päätettiin, että ensi vuonna seuran ohjelmassa ovat edelleen yleisurheilu-, hiihto-, luistelu- ja kuntojaostot.

Vahvistettiin toimintakaudeksi 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Päätettiin pitää jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus entisellään, eli liittymismaksua ei peritä, jäsenmaksu on edelleen 30€, erillistä kannatusmaksua ei ole, vaan halukkaat voivat maksaa seuran tilille haluamansa summan kannatusmaksuna.

Puheenjohtajaksi valittiin Anja Rovio. Varapuheenjohtajaa ei saatu valittua vaan päätettiin, että uusi johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan tehtävää hoitaa seuraavaan johtokunnan kokoukseen asti Reijo Kauppila. Tarvittaessa asiakirjat allekirjoittavat sihteeri tai taloudenhoitaja yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Valittiin johtokuntaan erovuorossa olevien paikalle:
Paula Helpiölä, varajäsen Mika Hemmilä
Pertti Nousiainen varajäsen Timo Markkula
Jukka Vuolle, varajäsen Kari Hyssi, ja jos Kari Hyssi ei voi jatkaa, hänen tilalleen on valittu Juha Meriläinen.

Edelliskaudelta jatkavat johtokunnan varsinaiset jäsenet:
Aino Berg, varajäsen Toivo Aura
Jaana Saarela, varajäsen Kauko Höysniemi
Riitta Lehtonen, varajäsen Anne Haanpää

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouni Koskela ja Pasi Mäkinen ja varatoiminnantarkastajaksi Taina Rajanti.

Valittiin puheenjohtaja ja jäsenet jaostoihin seuraavasti:

Yleisurheilujaosto: Reijo Kauppila hoitaa jaoston puheenjohtajan tehtävää seuraavaan johtokunnan kokoukseen asti, ja jäseniksi Tapio Lindroos, Kauko Höysniemi, Sanna Hillberg, Esko Ahonen, Pertti Nousiainen, Kari Hyssi, Reijo Kauppila, Ritva Patomäki, Johanna Kankaanpää, Jukka Järvinen, Juha Meriläinen, Mika Hemmilä, Tapani Nippala.

Hiihtojaosto: pj Aino Berg, Jaana Kuittinen, Jukka Vuolle, Pekka Forss.

Luistelujaosto: pj Irma Saarinen.

Kuntojaosto: Anne Haanpää pj, Toivo Aura, Anja Rovio, Tapio Lindroos, Tapani Nippala.

Jaostoille annettiin valtuudet tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan.

Valittiin muut toimihenkilöt:
Ritva Patomäki, jäsenrekisterivastaava.
Sanna Hillberg, kotisivujen tiedotusvastaava.
Anne Haanpää, Facebook vastaava sekä merkkipäivien muistamiset.
Jorma Ojen, kilpailutiedotusvastaava, tilastovastaava.
Irma Saarinen, eettisen toiminnan valvoja.

Päätettiin, että SAUL:n kilpailuvaliokunnassa jatkaa Pertti Nousiainen ja tiedotusvaliokunnassa Sanna Hillberg. Johtokunnalle annettiin valtuudet valita tarvittaessa lisää edustajia SAUL:n toimintaan.

Anja Rovio on valittu SAUL:n hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Tapio Lindroosilla on edustusoikeus kaikkiin SAUL:in valiokuntien sekä hallituksen kokouksiin.

Sääntömuutoksia ei ollut käsiteltävänä, ei myöskään johtokunnan esittämiä tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemia asioita.

Päätöksiä oli tekemässä 17 äänioikeutettua seuran jäsentä. Osoittaako vähäinen osallistumisaktiivisuus, noin 6% jäsenistöstä, välinpitämättömyyttä seuran päätöksentekoon vai luottamusta nykyisten aktiivien toimintaan, jääköön jokaisen pohdittavaksi.

-Anja Rovio