Yleisurheilutilastoja tarkkailtavaksi

ENNÄTYSTILASOT

Kunto-Pirkkojen uusia yleisurheilun ennätystilastoja on nyt laskettu vuosille 2018-2022. Vuoden 2018 tilasto perustuu Pentti Niemisen tekemään taulukkoon ja muutamiin lisättyihin tuloksiin. Tilastot eivät ole täydellisiä, täydennettävää, korjattavaa ja kehitettävää riittänee vielä pitkäksi aikaa. 2018-2023 tilastoissa on hyväksytty ennätyksiksi tulokset, joissa kilpailija on täyttänyt ikäsarjan ilmoittaman vuosimäärän kilpailuvuotena. Tämä muutos on tehty 1.12.2023, koska myöskään vuotta 2018 aikaisemmin tehdyissä ennätystilastoissa iän täyttymisestä ei ole varmuutta.

- tuloksia voi puuttua

- tilastossa on sekä halli- että ulkoratatuloksia sitä erikseen mainitsematta

- toistaiseksi on hyväksytty myös tuulitulokset

- pitkillä matkoilla ennätyksiin on vaadittu sekunnin ero (osa tuloksista voi olla käsiaikoja)

- viestitulokset on jätetty pois (ainakin toistaiseksi)

- jos syntymäaika ei ole tiedossa, ikänä on käytetty sarjan ilmaisemaa ikää

- MM-tuloksissa ikä on huomioitu suomalaisilla säännöillä

2018  2019  2020  2021  2022  2023

Aikaisempia Pentti Niemisen ennätystilastoja

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 

VUODEN PARHAAT TULOKSET

Ensimmäinen sarake kuvaa suhteellista osuutta yleisen sarjan maailman ennätyksestä. Yleisen sarjan tulos on laskettu WMA:n vuoden 2023 ikäkertoimilla. Ottelutuloksille ei ole taulukoitu ikäkertoimia. 10- ja 7-otteluissa on käytetty kyseisten lajien ikäkertoimien keskiarvoa. Tämä ei välttämättä ole hyvä tapa. Heitto-ottelut ovat ongelmallisia, koska niiltä voi puuttua kokonaan yleisen sarjan MM-ennätykset. Naisten estejuoksujen ikäkertoimissa ei todennäköisesti ole huomioitu matkan lyhentymistä vanhempien sarjoissa. Viestitulokset eivät ole mukana. Näissä taulukoissa ei ole edellytetty iän täyttymistä kilpailuhetkellä.

Huom! Laskuri esim. https://mastersrankings.com/new-age-grades/ ei anna täysin samoja tuloksia, koska se pyöristää laskennallisia ikähyvitystuloksia ennen ME-tulokseen vertaamista tavalla, mikä ei ole täysin tiedossa. Allaolevissa taulukoissa ko. pyöristystä ei ole tehty. Ja joka tapauksessa näitä laskemia ei kannata ottaa liian vakavasti:)

2018  2019  2020  2021  2022  2023

Aikaisempia Pentti Niemisen tilastoimia yleisurheilun pistetaulukoita

Hallinranking  2013M 2013N 2014M 2014N 2015M 2015N 2016 2017M 2017N 2018M 2018N 2019M 2019N

Vuosiranking  2010 2011 2012M 2012N 2013M 2013N 2014M 2014N 2015M 2015N 2016M 2016N 2017M 2017N 2018M 2018N

Palaute: tilastot(at)kuntopirkat.fi