SM-rullat 2019: ilmoittautumisohjeita

Print

alkuper.: 2016-04-22 15:26:08 -- kuntopirkat -- uncategorised

SM-rullien 2019 ilmoittautumislomakkeet

Osallistujien ilmoittaminen

Jos ilmoitat vain itsesi, käytä "Ilmoittaudu"-painiketta. Täytä kysytyt tiedot ja paina lopuksi "Hyväksy ja lähetä"-painiketta. Syntymäajan kirjoittamisesta ja seuran valinnasta lisätietoa alempana. Sarja määräytyy syntymäajasta ja sukupuolesta, sarjaa ei kysytä erikseen.

Jos ilmoitat muita (yhden tai useampia osallistujia, voit olla itsekin joukossa), käytä painiketta "Ryhmäilmoitus". Ensiksi valitaan, monenko rullailijan tiedot annetaan. Kerralla voi antaa korkeintaan 20 osallistujan tiedot. Tätä isommat määrät on ilmoitettava useassa erässä. Anna lukumäärä ja paina "Jatka"-painiketta.

Toisessa vaiheessa kysytään osallistujien tiedot.  Täytettyäsi tiedot kaikista osallistujista, paina "Jatka"-painiketta.

Viimeisessä vaiheessa kysytään ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite sekä kaikille yhteinen seuran nimi. Paina lopuksi "Hyväksy ja lähetä".

Lasku tulee ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Huom! Rekisteröintimaksu on 5€/osallistuja. Jokaisen osallistujan tietoihin rekisteröintikenttä on rastitettava, mutta vain yhden kerran.

Joukkueiden ilmoittaminen

Joukkueiden ilmoittamislomakkeessa on samat kolme vaihetta kuin useampien osallistujien ilmoittamisessa: ilmoitettavien joukkueiden lukumäärä, joukkueen tiedot ja ilmoittajan tiedot (sekä seuran nimi).

Joukkueita ilmoitetaan käyttämällä valintaa: "ilmoitan joukkueen". Tällöin voi lisäksi ilmoittaa 0-2 sarjanvaihtajaa. Jos on tarvetta ilmoittaa useampia sarjanvaihtajia, niitä voi lisätä uusilla erillisillä ilmoituksilla käyttämällä valintaa "ilmoitan vain sarjanvaihtajia". Sarjanvaihtajien ilmoittaminen ei aiheuta lisälaskua. Sarjanvaihtajan kenttään tulee kirjoittaa etu- ja sukunimi, tässä järjestyksessä yhdellä välilyönnillä erotettuna. Muun lisätiedon kirjoittaminen saattaa aiheuttaa jälkiselvittelyä. Sarjanvaihtajien sarjat saadaan osallistujailmoittautumisista.

Jos ilmoitat samaan sarjaan kaksi tai useampia joukkueita, jokainen joukkue ilmoitetaan erillisenä. Sarjanvaihtajat ja muutkin kilpailijat sijoittuvat joukkueisiin lopullisesti kilpailusijoitustensa ja sääntöjen perusteella.

Sarjanvaihtajat täytyy ilmoittaa erikseen myös rullailijoiksi omiin sarjoihinsa. Sarjanvaihtoihin voi tehdä muutoksia kilpailupäivänä sallitun aikarajan puitteissa.

Maksujen eräpäivä on sekä osallistujien että joukkueiden ilmoittautumisissa 28.8.2019. Yksittäinen henkilö tai seura voi maksaa kaikki laskunsa yhtenä suorituksena.

Syntymäaika ja seuran valinta

Syntymäaika on annettava muodossa: vvvv-kk-pv: Jos syntymäaika on 28.8.1950, se ilmoitetaan 1950-08-28.

Seuran valintaa nopeuttaa, kun valintakentän päälle kirjoittaa aluksi seuran alkukirjaimen. Seurojen virallisista nimistä on poistettu ry- ja rf- merkinnät, ja mahdollisesti tehty muitakin muutoksia, mm. muutamien seurojen nimestä on poistettu alku- tai loppuosa "Voimistelu- ja Urheiluseura" tai vastaava. Seuraluettelo ei välttämättä ole täysin ajantasalla. Ilmoittautujien on syytä olla tietoisia seuransa kuulumisesta SAUL-jäsenseuroihin tai henkilöjäsenyyteensä. Jos seura puuttuu luettelosta, voi käyttää valintaa "Seura ei luettelossa" ja ilmoittaa seuran lisätiedoissa.

Virhetilanteista

Järjestelmä saattaa antaa "Ilmoittautuneet"-sivulla huomautuksia joistakin puutteellisista tai virheellisistä ilmoittautumisista. Jos joku tieto on jäänyt antamatta, sen saa korjattua tekemällä täydentävän ilmoituksen. Jos esimerkiksi unohtaa rastittaa rekisteröintimaksun, voi tehdä toisen ilmoittautumisen, johon rastittaa ainoastaan rekisteröintimaksun. Uudella ilmoittautumisella voi myös lisätä lajeja, mutta silloin ei tule merkitä uudelleen aikaisemmin ilmoitettuja lajeja. Virheellisesti annettujen tietojen korjaaminen vaatii järjestelmän valvojan toimia.

Maksaminen

Maksujen eräpäivä on sekä osallistujien että joukkueiden ilmoittamisessa 28.8.2019. Yksittäinen henkilö tai seura voi maksaa kaikki laskunsa yhtenä suorituksena. Lasku lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Seurat voivat yhdistää kilpailijoiden ja joukkueiden osallistumismaksut yhdeksi laskuksi. Muistakaa tällöin käyttää maksajana seuran nimeä. Maksettaessa on ehdottomasti käytettävä jompaakumpaa laskussa mainittua viitenumeroa. Mitään muita tietoja ei anneta allamainittujen lisäksi.

Viitenumero: 5225 tai laskussa mainittu yksilöllinen viite
Maksun saaja: Kunto-Pirkat
Maksaja: Ilmoittajan nimi (seuran nimi, jos maksetaan kerralla useampia osallistujia ja/tai joukkueita)
Saajan tilinumero: FI40 1146 3000 8745 26
Maksettava summa: 20€ jokaiselta osallistujalta ja joukkueelta (sisältävät liiton rekisteröintimaksut)